Politiek Café Koudekerk a/d Rijn Fractie Nieuwe Elan

Welkom bij Nieuw Elan de grootste lokale partij van Alphen aan den Rijn

Graag nodigt Nieuw Elan u uit voor een politieke bijeenkomst in Koudekerk a/d Rijn! Zowel leden als niet-leden en uiteraard inwoners van Koudekerk a/d Rijn zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst komen o.a. Maximabrug, woningbouw en andere actuele Koudekerkse onderwerpen aan bod.
Er is voor de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen aan onze fractievoorzitter André de Jeu, wethouder Gerard van As en onze raads- en bestuursleden. Vervolgens kunt u met elkaar in gesprek gaan over belangrijke...

zaterdag, 27 augustus 2016
Klik voor vergroting.

Weg met het gemiddelde! Dat is de strekking van de plannen die te maken hebben met Citymarketing. Alphen is een fljne woonstad, het buitengebied en de dorpen zijn aantrekkelijk én er heerst een prima ondernemersklimaat. Waarom wil het met het imago ‘Groene Stad met lef’ dan niet lukken?

ALPHEN AAN DEN RIJN — Sieger Dijkstra is sinds mei aan de slag hij Economie Developmenl Board Alphen (EDBA). Deze organisatie is in het leven geroepen om onder meer het Alphense imago en daarmee de economie flink op te krikken. Dijkstra,...

zondag, 14 augustus 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN Weg met het gemiddelde! Dat is de strekking van Citymarketingplannen van EDBA (Economic Development Board Alphen) in gemeente Alphen aan den Rijn. EDBA wil het imago van Alphen aan den Rijn, de Groene Stad met LEF, opkrikken.

Sieger Dijkstra is sinds mei aan de slag bij EDBA. het kindje van wethouder Gerard van As. Deze organisatie is in het leven geroepen om onder meer het Alphense regio en daarmee de economie flink op te krikken. Dijkstra. ondernemer en econoom, heeft als bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen (EBG) de nodige ervaring in het economisch op de kaart...

woensdag, 10 augustus 2016
Klik voor vergroting.

Klaagvolk als wij Nederlanders zijn, zijn wij altijd heel goed in het via allerlei mediakanalen uiten van ons ongenoegen over van alles wat er in dit land plaatsvind en besloten wordt en daarbij zeggend, vaak niet onterecht. Maar als Boskoper die zich inmiddels toch wel een echte Alphenaar voelt (ondanks 'Je bent pas een echte Alphenaar als…') nu eens geen klaagzang.

Vorige week mocht ik zowaar (bijna) een hele dag met mijn SP (schatje patatje) op stap door Alphen. Na eerst al gezamenlijk boodschappen te hebben gedaan bij De Baronie vond zij...

dinsdag, 2 augustus 2016
Klik voor vergroting.

'Weg met het gemiddelde!' Dat is zo'n beetje de strekking van de plannen die te maken hebben met Citymarketing. Alphen aan den Rijn is een fijne woonstad, het buitengebied en de dorpen zijn woest aantrekkelijk én er heerst een prima ondernemersklimaat. Waarom wil het met het imago 'Groene Stad met LEF' dan niet lukken?
Sieger Dijkstra is sinds mei aan de slag bij EDBA (Economic Development Board Alphen), het 'kindje' van wethouder Gerard van As. Deze organisatie is in het leven geroepen om onder meer het Alphense imago en daarmee de economie flink...

dinsdag, 2 augustus 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN – Ongeveer negentig Alphenaren zijn vorige week aan de start verschenen van de Vierdaagse rond Nijmegen.

De deelnemers werden maandag in het zonnetje in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) huldigde de wandelaars. Luca van Rijn was met 11 jaar de jongste deelnemer, Jans van Griethuizen (82) de oudste.

Meer dan 42.000 mensen hebben de Vierdaagse uitgelopen. Zo’n 5000 wandelaars haalden de eindstreep niet.

woensdag, 27 juli 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN Ongeveer honderd deelnemers aan de honderdste editie van de Nijmeegse Vierdaagse werden gisteren in het Alphense stadhuis onthaald. Onder hen De 82-jarige lans van Grìethuizen uit HazerswoudeDorp, die tijdens al haar Vierdaagsen al 50.000 kilometer liep.

De bijeenkomst was een idee van Alphenaar Ronald van Rijn. „De onderscheiding die je krijgt als je de Vierdaagse uitloopt, is konìnklijk erkend. Daarom roep ik al jaren om zo’n bijeenkomst. Ik vind het geweldig dat er zo'n grote opkomst is. " Zelf kwam hij met vijf familieleden opdagen;...

woensdag, 27 juli 2016
Klik voor vergroting.

PvdA-kamerlid Jacques Monasch breekt een lans voor woningbouw in de polder Gnephoek. Zijn pleidooi wordt ingegeven door de noodzaak van circa 230.000 nieuwe woningen rond luchthaven Schiphol. De Gnephoek valt net buiten de contour voor geluidsoverlast.

ALPHEN AAN RIJN Wethouder Gerard van As heeft de bespreking van een nieuwe woningbouwlocatie al eerder bij de gemeenteraad gemeld. “Het gaat daarbij om locaties die dienen voor de opvang van inwoners uit Alphen-stad. De locaties in de stad zijn gevuld en ook voor de leegstaande panden zijn plannen. Het betekent...

woensdag, 20 juli 2016

De bouw van de nieuwe woningen met bedrijfsruimten in de plint langs de Oude Rijnkade kan beginnen. Het archeologisch onderzoek is afgerond en de starthandeling is door wethouder Gerard van As is verricht.

ALPHEN AAN DEN RIJN In de nieuwbouw langs de Oude Rijn komen veertien woningen. De kopers van deze woningen waren er vrijdagmiddag allemaal bij om te zien hoe de wethouder een grote kist met archeologische vondsten opende. De vondsten zijn gedaan ‘onder’ de oude panden die gesloopt zijn om plaats te maken voor de nieuwbouw. Onder...

dinsdag, 19 juli 2016

ALPHEN AAN DEN RIJN – Ongeveer negentig Alphenaren zijn vorige week aan de start verschenen van de Vierdaagse rond Nijmegen.

De deelnemers werden maandag in het zonnetje in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) huldigde de wandelaars. Luca van Rijn was met 11 jaar de jongste deelnemer, Jans van Griethuizen (82) de oudste.

Meer dan 42.000 mensen hebben de Vierdaagse uitgelopen. Zo’n 5000 wandelaars haalden de eindstreep niet.

woensdag, 13 juli 2016

Onlangs is het onderzoeksrapport over het hijsongeval met de Julianabrug gepresenteerd en er is een verantwoordingsdebat in de gemeenteraad gevoerd. Fractievoorzitter André de Jeu meldde daarin dat hij op 3 augustus 2015 sprakeloos was toen hij ‘het filmpje’ op YouTube zag. “Ik had en heb er geen woorden voor. Ik geloofde vorig jaar mijn ogen niet. En nu? Wat moet je nog zeggen als je het rapport leest? Hoe kon dit gebeuren bij gecertificeerde bedrijven?”

De Jeu denkt niet dat iemand in de gemeente deskundig is: “Van dit soort...

zondag, 10 juli 2016
Klik voor vergroting.

Vandaag (woensdag) komen honderden ondernemers naar Boskoop. Om te netwerken met Werner van den Bosch. voor het eerst brengt hij zijn twee netwerkrluhs hij elkaar, de ondernemers uit Gouda en de ondernemers uit Alphen. “Ik wil een brug slaan tussen twee zeer ondernemende gemeenten. Boskoop ligt precies in het midden.”

BOSKOOP | Hij kent veel mensen en brengt die mensen bij elkaar. Het is zijn werk en zijn passie. Werner van den Bosch is de man achter Gouda INTO business en Alphen INTO business. Zelf is hij zeer goed bekend in de...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met een bestemmingsplanwijziging voor een klein stukje van industrieterrein Molenweteríng wil wethouder Gerard van As het mogelijk maken dat een aantal kermisexploitanten met hun woonwagens bij hun bedrijf kunnen staan. “Het gaat erom dat deze mensen bij hun ‘spullen’ willen zijn omdat zij dan reparaties en aanpassingen kunnen uitvoeren. Ook willen bedrijfsopvolgers en andere kinderen graag bij de familie wonen.”

Op voorstel van een aantal fracties bekijkt de wethouder of het mogelijk is om dan voor dit terrein in het...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Langs de Oude Rijn nabij molen De Eendracht wordt een nieuwe bouwproject gepland. Het plan Drossaardstraat is al wat ouder, maar kon door de economische omstandigheden niet worden uitgevoerd. Nu het aanzienlijk beter gaat met de bouw is een nieuw plan ingediend. Er worden acht vrijstaande woningen in de duurdere sector langs de Oude Rijn gebouwd. Langs de Gouwsluisseweg‚ de ‘straatkant’ van het plan, worden 13 starterswoningen neergezet. Bij het maken van dit plan is rekening gehouden met de molenbiotoop van De Eendracht. Ook is uitvoerig gesproken...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er zijn nog meer vragen over het pasjessysteem. Verschillende partijen, waaronder CU, VVD en SGP vinden net als de wethouder de invoering van pasjes noodzakelijk om misbruik te voorkomen van stortende kleine bedrijven en inwoners van andere gemeenten. Anderen zoals SP. RGL en D66 wijzen op het gevaar van misbruik. “Hoe zit het met de privacy? "‚ vragen zij.

Zo wil Koen Verwoerd (D66) weten welke gegevens met de pasjes worden gelezen, wat er met de gegevens op de pasjes gebeurt en door wie deze worden opgeslagen. Daarin wordt hij gesteund door...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ondanks forse kritiek op de invoering van een ‘onnodig duur’ pasjessysteem lijkt het erop dat wethouder Tseard Hoekstra wegkomt met zijn voorstel voor het grondstoffenheleid.

Diftar - gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt — wordt als systeem niet in de gemeente Alphen aan den Rijn ingevoerd. Is nu iedereen blij? Dat niet, want een groot deel van de Alphense gemeenteraad vindt een pasjessysteem discutabel. De pasjes moeten worden gebruikt voor het openen van een container en voor...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN Het rapport van de onderzoeksraad levert belangrijke inzichten op voor zowel de bouwcombinatie als de werkwijze die zij hanteert. Dat zeggen de aannemers Mourik, Peinemann en BSB Staalbouw.

De aannemers zeggen met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Directeur Jaap Kruijt van Mourik: „Van de aanbevelingen vinden wij vooral de door ons al ingevoerde meer-ogen-aanpak en de externe toetsing effectief in het verminderen van de risico's.” Bij risicovolle hijsoperaties is externe toetsing vereist, geeft Kruijt toe. Ook Peinemann heeft gereageerd...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt niet wie de eindverantwoordelijke is voorhet brugdrama in Alphen op maandag 3 augustus. Het rapport geeft uitsluitsel over wat er is misgegaan en geeft vervolgens een groot aantal aanbevelingen om dergelijke fouten, inschattingsfouten en miscalculaties te voorkomen. Het Openbaar Ministerie heeft daags na het drama in Alphen aangekondig onderzoek te doen, samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de voormalige Arbeidsinspectie). Mogelijk is de arbeidsomstandighedenwet overtreden en is er sprake van schuld. Enkele dagen...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

Alphen | De landelijk bekende hijsspecíalist Richard Krabbendam is allerminst verbaasd over de felle kritiek in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Op basis van gegevens die deze krant in bezit had, veegde hij al in november de vloer aan met de hijsplannen van de aannemers. De onderzoeksraad heeft gisterochtend zijn bevindingen bekendgemaakt. Er is geen schuldvraag beantwoord, maar heel specifiek gekeken naar wat er is misgegaan en vooral ook hoe het Alphense drama op 3 augustus had kunnen worden voorkomen. Het omvallen van twee...

donderdag, 30 juni 2016
Klik voor vergroting.

Er is gegokt met levens. Dat zeggen gedupeerden van het brugdrama in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid die aannemers en de gemeente hekelt

Alphen | Woest en verbijsterd zijn de bewoners en winkeliers die op 3 augustus het 170 ton zware dek van de Koningin lulianabrug en twee kranen op hun panden aan de Hooftstraat kregen. Bij het inhijsen‚ vanaf wankele pontons op de Oude Rijn en met 40 meter hoge kranen, verloren de aannemers en de ge meente Alphen de veiligheid voor de buurt totaal uit het oog, stelt de onderzoeksraad.

...
donderdag, 30 juni 2016

Contact

Partijsecretariaat Nieuw Elan
Elisabeth Hunyadi
De Oude Wereld 102
2408 TM Alphen aan den Rijn
tel: 06-14975744

E-mail: info@nieuwelan.nl
of reageer online

Bankrekening
NL96 RABO 0153 2939 26
t.n.v. Politieke Vereniging Nieuw Elan

Kamer van Koophandel
27354476

Volg ons

Help ons!

De Tweede Kamer