Fractie Nieuwe Elan

Welkom bij Nieuw Elan de grootste lokale partij van Alphen aan den Rijn

Klik voor vergroting.

Wethouders Tseard Hoekstra en Gerard van As hebben bomen geplant aan de Rijnkade. Hiermee gaven zij het startsein voor het ‘vergroenen’ - en daarmee het verfraaien - van het centrum.

ALPHEN AAN DEN RIJN — Er komen extra bomen op de Rijnkade, de Aarkade en de Prins Clauskade ter hoogte van het theater. In totaal worden er 12 tot 14 bomen geplant. Verder worden de 23 bomen in de Castellumstraat en Pieter Doelmanstraat ver vangen. Ook worden in de Van Boetzelaerstraat 45 tot 60 nieuwe bomen geplant ter vervanging van de herken. Nabij de...

woensdag, 7 december 2016
Klik voor vergroting.

Wethouders planten eerste boom op Rijnkade om Alphen groener te maken

ALPHEN | De wethouders openbare ruimte en economie, Tseard Hoekstra en Gerard van As, plantten vrijdag 2 december de eerste boom aan de Rijnkade. Daarmee markeerden zij het moment van vergroening van het centrum waarin de gemeente en private partijen gezamenlijk 1,2 miljoen euro investeren.

„Een groene stad is een leefbare stad. Groene steden zijn aantrekkelijke steden waarin mensen graag wonen en werken. Groene steden zijn voor meer mensen aantrekkelijk.”...

woensdag, 7 december 2016

Het bestemmingsplan voor de wijk Rijnpark in Koudekerk wordt door de gemeenteraad op 15 december goedgekeurd. Nieuw Elan heeft wel twijfels of dit de beste plek voor nieuwbouw is.
Binnenkort wordt namelijk door de gemeenteraad gesproken over eventuele bebouwing van de polder Gnephoek in het kader van de woonvisie. In de tweede plaats ligt er een alternatief plan voor bebouwing van Weidedreef Oost. Dit heeft als groot voordeel dat er dan tegen het bestaande dorp aan wordt gebouwd.
Het zou nog mooier zijn als projectontwikkelaar van het Rijnpark Niersman met de initiatiefnemers...

zaterdag, 3 december 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN | De invoering van de partícipatíewet die op 1 januari in werking treedt en in de loop van 2017 gefaseerd operationeel wordt, leidde tijdens de gemeenteraad donderdag 24 november tot verdeeldheid in de coalitie.

Coalitiepartijen Nieuw Elan, CDA, ChristenUnie en D66 zijn overtuigd dat het koersplan, ondanks onvoldoende financiële onderbouwing, beleidsmatige en strategische onduidelijkheden, met aanpassingen kan worden vastgesteld. Coalitiepartner VVD stelt dat het koersplan gedoemd is te mislukken als de raad de beleidsmatige en financiële koers nog...

woensdag, 30 november 2016
Klik voor vergroting.

De aftrap voor ondernemingen in De Werf, in de oude fabriek van Biesterfeld aan de Rijnhaven, is vorige week gegeven. De format is simpel: nieuwe ondernemers vertellen wat zij willen en de oude garde staat hen met raad en daad bij.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Werf is de verzamelnaam voor oude hallen, nieuwe ondernemers en nieuwe ideeën. Maakindustrie, kunstenaars, mediamensen, foodontwikkelaars, maatschappelijke ondernemers én sloepenbouwer Wester-Engh hebben belangstelling. "We willen hier de hotspot van het Groene Hart van maken...

donderdag, 24 november 2016
Klik voor vergroting.

Begin van deze maand zijn Koning Wíllem Alexander en Koningin Maxima op Staatsbezoek in Australìë en Nieuw-Zeeland. In hun kielzog is een grote Nederlandse Economische delegatie aanwezig. Een van deze ‘gedelegeerden’ is Alphenaar André de Jeu. Thuis aan zijn keukentafel vertelt De Jeu vol smaak over nut en noodzaak van de missie. "Het was hard werken. En ja, ik heb er ook gewoon van genoten!"

Wie in de media en op televisie het Staatsbezoek van het koninklijk paar heeft gevolgd, kreeg toch vooral...

donderdag, 24 november 2016

Stichting Centrum Boskoop (SCB) wil graag opnieuw een BIZ voor de komende vijf jaar. Als de gemeenteraad op 24 november de nieuwe BIZ-verordening vaststelt, volgt in januari de officiële draagvlakmeting onder alle winkeliers in het BIZ-gebied. Bij voldoende steun is de BIZ voor opnieuw vijf jaar een feit.
Eind december loopt de huidige BIZ-verordening af. Over de uitvoering van de nieuwe BIZ zijn al afspraken gemaakt. Wethouder Gerard van As en voorzitter Gerrit Koetsier (SCB) tekenden op 22 november de uitvoeringsovereenkomst BIZ 2017-2021.

De afgelopen vijf jaar was...

dinsdag, 22 november 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN/BOSKOOP – Het nieuwe distributiecentrum van Nedcargo bij containerhaven Alpherium in Alphen aan den Rijn gaat er komen. Een meerderheid van de gemeenteraad gaat eind november instemmen met het plan van wethouder Gerard van As (Nieuw Elan).

Om een grotere meerderheid te krijgen, moet Van As in de komende weken aantonen dat de bouw van het nieuwe distributiecentrum écht zal leiden tot 250 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat argument vindt een aantal politieke partijen nog onvoldoende onderbouwd, bleek tijdens de...

woensdag, 16 november 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN > Eigenaar John Vermeer van Centurío Vastgoedbeheer maakte woensdag 2 november de invulling van het Nutsgebouw op het Thorbeckeplein bekend.

Aan de zijde van de Hooftstraal komt Magie Blue Bar & Kitchen. In het middendeel vestigt Woodstone Pizza & Wine zich. Aan de kant van het Thorheckegebouw komt Van Maanen Bakkerij, In het voorjaar van 2017 moet het Nutsgebouw open gaan.

„Het is een goede bestemming van het Nutsgebouw en zo komt het gebouw tot zijn recht. Deze nieuwe horecagelegenheden zijn een aanvulling op de bestaande horeca in Alphen...

donderdag, 10 november 2016
Klik voor vergroting.

De visie op de winkels in de hele gemeente Alphen aan den Rijn wordt eind van de maand door de gemeenteraad ongeschonden aangenomen. Dat is wel zeker na bespreking van de detailhandelvisíe van het college in de raadscommissie.

ALPHEN AAN DEN RIJN — “De visie schetst een toekomstbeeld. Daarin zijn faciliteren vanuit de gemeente en samenwerking tussen alle partijen de belangrijkste onderdelen. Wat er daadwerkelijk wordt gedaan. bepalen de Alphense winkeliers helemaal zelf", zegt wethouder Gerard van As,

Belangrijk...

donderdag, 10 november 2016

Tegenwoordig wordt anders omgegaan met nieuwe standhouders dan voor 2016. Als er een standplaats vrijkomt, kan een ondernemer op deze plek bieden. De winnaar krijgt de standplaats. Een groot voordeel van deze manier van werken is dat er geen wachtlijsten meer zijn, aldus wethouder Gerard van As. En: “De meeste standplaatsen zijn ingevuld. Er is voldoende vraag. Ook hoor ik enthousiaste geluiden van de ondernemers zelf. Dat is het belangrijkste.”

Op de foto: de Hollandse Gebakkraam bij winkelcentrum Herenhof.

woensdag, 9 november 2016

Naar verwachting zal de Detailhandelsvisie 2016-2025 eind november ongeschonden door de Alphense gemeenteraad worden aangenomen. Wethouder Gerard van As heeft wel een aantal toezeggingen gedaan die in een later stadium bij de concrete plannen worden betrokken. Dat is meteen ook de crux in de nota: het gaat enkel om een visie in grote lijnen!
“De visie schetst een toekomstbeeld”, merkt Van As op. “De gemeente zal faciliteren en samenwerking bevorderen. Het zijn uiteindelijk de winkeliers die zelf bepalen wat ze...

maandag, 7 november 2016
Distributiecentrum Nedcargo Alphen aan den Rijn

Komt er wel of geen nieuw distributiecentrum van Nedcargo in Alphen aan den Rijn? Ja, als het aan wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) ligt. Ja, zegt ook een meerderheid van de gemeenteraad, als blijkt dat de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen niet heel veel vaker open gaan.

Komst nieuw distributiecentrum Nedcargo in Alphen aan den Rijn nog niet zeker

zondag, 6 november 2016
Klik voor vergroting.

Na evaluatie stelt wethouder Gerard van As voor om de winkels op zondag om 12.00 uur open te laten gaan. Dat voorstel komt ongeschonden door de gemeenteraad. Moeilijker is het gesprek over nog verdergaande openingstijden.

ALPHEN AAN DEN RIJN - “Als we naar 12.00 uur gaan. mogen onze winkeliers hetzelfde als die in Gouda. Leiden en elders in de regio", meldt wethouder Van As. "Het is uiteraard geen verplichting. Uit de evaluatie is gebleken dat de winkels in de dorpen geen van allen open gaan en dat ook in de wijkwinkelcentra...

donderdag, 3 november 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN | Alle winkels in de hele gemeente mogen op zondag vanaf 12.00 uur open. Uitzondering tuincentrum De Bosrand mag zondag vanaf 10.00 uur open.

Het college is tevreden dat de gemeenteraad in meerderheid de aangepaste winkeltijdenverordening heeft aangenomen: „Hierbij zijn de openstellingstijden gelijk aan die van omliggende regiogemeenten, zoals Leiden en Zoetemeer", verwoordt wethouder Gerard van As.

Na een lange periode van intensief respectvol debatteren is er duidelijkheid. Het nu geldende tijdstip voor openstelling op zon- en...

donderdag, 3 november 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN | Het Alphense college heeft op 7 juli 2015 besloten tot herontwikkeling van de voormalige Bonìfaciusschool aan de Paradijslaan en verkoop van dit pand aan Tromp’s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij BV. Wethouder Gerard van As ondertekende, samen  met Tako Tromp, maandag 24 oktober de koop overeenkomst.

donderdag, 27 oktober 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN | Alphen aan den Rijn gonst van dynamische bouwactìviteìt. De kantorenleegstand is vrijwel weggewerkt en bedrijven zijn geïnteresseerd om Alphen aan den Rijn als vestigingsplaats te kiezen. Wethouder Gerard van As kijkt tevreden terug op wat er de afgelopen 2 jaar allemaal is gerealiseerd. Maar stilzitten is geen optie.

Nee. Van As kijkt alweer vooruit naar de ontwikkeling van het Alpherium. de 10 hectare grond naast Ecopark Limes waar NedCargo een distributiecentrum gaat vestigen. dat naar verwachting najaar 2017 operationeel is. De...

zaterdag, 22 oktober 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De werkzaamheden rond het Thorbeckeplein schieten op. De laatste nieuwbouw is De Triangel aan de noordzijde van het plein. Dat liet wethouder Gerard van As zien aan de commissieleden in de vergadering vorige week. Een kleine kink in de kabel zit in de geplande kluswoningen aan de Groen van Prinstererstraat. Drie van de woningen blijven. maar de andere acht moeten worden gesloopt wegens een slechte bouwkundige staat. Het haventje en de bruggen over de Kromme Aar zijn klaar. Voor de omgeving Aarplein zijn de plannen in een gevorderd stadium. De bibliotheek krijgt een...

woensdag, 12 oktober 2016
Klik voor vergroting.

ALPHEN | Theater CastelIum was donderdag 6 oktober slachtoffer van een vriendelijk ovemame door enkele honderden ondernemers. Deelnemers aan een door de VOA georganiseerde inspiratiedag voor het bedrijfsleven in het Groene Hart en omstreken.

De VOA. grootste ondememingsvereniging in Nederland, had een ambitieus programma opgesteld waaruit de deelnemers inspiratie konden putten op voor ondememers relevante terreinen. Door de openingswoorden van burgemeester Liesbeth Spies en de Commissaris van de Koning van Provincie Zuid-Holland Jaap Smit, was de start direct...

woensdag, 12 oktober 2016
Klik voor vergroting.

Kantoorgebouw maakt plaats voor gebouw met 126 appartementen

ALPHEN | Het startsein voor het project Castella aan de Prins Bernhardlaan is maandag 3 oktober gegeven. Het kantoorgebouw Rijnstaete wordt getransformeerd naar 126 huurappartementen.

Het project werd symbolisch gestan door wethouder Gerard van As, die de nieuwe naam van het gebouw onthulde.

Het gebouw krijgt een complete metamorfose. Het dak krijgt nieuwe isolatie en dakbedekking. De gevels worden voorzien van nieuwe isolatie en gevelafwerking. Grote raampartijen. die...

woensdag, 12 oktober 2016

Contact

Partijsecretariaat Nieuw Elan
Elisabeth Hunyadi
De Oude Wereld 102
2408 TM Alphen aan den Rijn
tel: 06-14975744

E-mail: info@nieuwelan.nl
of reageer online

Bankrekening
NL96 RABO 0153 2939 26
t.n.v. Politieke Vereniging Nieuw Elan

Kamer van Koophandel
27354476

Volg ons

Help ons!

De Tweede Kamer