Fractie Nieuwe Elan

Welkom bij Nieuw Elan de grootste lokale partij van Alphen aan den Rijn

Klik voor vergroting.
Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2016 blijkt dat de bestedingen die gedaan worden in het centrum van Alphen aan den Rijn in 2016 minder zijn dan in 2011. ALPHEN AAN DEN RUN - ‘De bouw van het Stadshart vordert waardoor ons koopcentrum aantrekkelijker wordt. Ik verwacht dat dit een positief effect heelt op de bestedingen van consumenten en bezoekers. Het college ziet het...
donderdag, 23 februari 2017
Klik voor vergroting.
Duizenden huizen bouwen in de polder Gnephoek? Alleen de VVD is groot voorstander, bleek gisteravond in de raadscommissie ruimte. SP en GroenLinks zijn fel tegen, veel andere fracties hopen dat het niet hoeft. Dat bijna alle grond in de Gnephoek nu al van ontwikkelaars is, is nog geen reden te gaan bouwen zegt Peter Martens van actiegroep Maak het Hart niet Hard . Alphen moet een polder aanwijzen...
woensdag, 15 februari 2017
Klik voor vergroting.
In de raadsvergadering van 23 februari moet de geeenteraad besluiten hoe zij de toekomst van 'wonen in Alphen aan den Rijn’ wil invullen. De belangrijkste vraag: wil de raad dat de stad kan uitbreiden voor eigen inwoners en de regio of wil de raad dat de stad ‘op slot’ gaat. In het voorstel van burgemeester en wethouders zitten verschillende besluiten. Als eerste wordt de...
woensdag, 15 februari 2017
Klik voor vergroting.
De dorpen ‘dorps’ houden is geen probleem. De ‘lege plekken’ in de stad bebouwen staat amper ter discussie. De gemeenteraad is echter zeer verdeeld over bouwen in de polder Gnephoek. Er zijn vraagtekens bij de woningbehoefte in de toekomst. En: willen ‘we’ als stad groeien of zijn ‘we’ vol? ALPHEN AAN DEN RIJN - Al sinds de eerste plannen voor de...
woensdag, 15 februari 2017
Klik voor vergroting.
Onderzoek naar bouwlocaties Er is genoeg ruimte in de dorpen om voor bewoners en hun kinderen te bouwen. Voor Alphen—stad geldt dit niet. “De stad is binnenkort vol”, aldus wethouder Gerard van As. "We willen een onderzoek, maar de logische keuze is nieuwbouw in de Gnephoek.” ALPHEN AAN DEN RIJN “Vanaf 2025 kunnen we in Alphen-stad geen kant op. Dan zijn alle...
woensdag, 15 februari 2017
Klik voor vergroting.
Door de lokale politiek is gesproken over het promoten van Alphen aan den Rijn. De conclusie: ‘We moeten hier meer geld voor geven of we moeten genoegen nemen met minder resultaten’. Om Alphen op de kaart te zetten, is de huidige t25.ooo euro perjaar niet genoeg. ALPHEN AAN DEN RIJN - De ‘promotie van de gemeente’ heet citymarketing, en het woordje ‘city’ is...
woensdag, 8 februari 2017
Klik voor vergroting.
  GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wil de aanbevelingen uit het rapport Advies Citymarketing overnemen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de commissievergadering van de Alphense gemeenteraad. Onder meer de dorpen van de gemeente Alphen aan den Rijn en de specifieke kwaliteiten van die dorpen, zoals Greenport Boskoop, moeten opgenomen...
vrijdag, 3 februari 2017
Klik voor vergroting.
Robert Blom is in mijn aanzien gestegen. De voormalig VVD-wethouder van Lege Dozen en Zieke Dieren trok deze week fel van leer over de stedenband die Alphen aan den Rijn onderhoudt met het Zuid-Afrikaanse Oudtshoorn. Dat deed hij als raadslid namens Nieuw Elan. Wat is het verhaal? De gemeente heeft de subsidie voor de stichting Platform Stedenband Oudtshoorn stopgezet. Dat betekent dat er door...
donderdag, 2 februari 2017
Klik voor vergroting.
ALPHEN | Wethouder Gerard van As boorde donderdag 26 januari in Stadshart Lage Zijde de eerste paal voor het bouwproject De Triangel. Het project bestaat uit 76 woningen die op het Thorbeckeplein, Hooftstraat, W.M.C. Regtstraat en Groen van Prinstererstraat komen. Het project wordt ontwikkeld door VORM.
woensdag, 1 februari 2017
Klik voor vergroting.
Met het slaan van de eerste paal van het bouwblok ‘Triangel’ krijgt het stadshart en het nieuwe Thorbeckeplein haar nieuwe gedaante. ALPHEN AAN DEN RUN - De Triangel is het bouwblok tussen het Thorbeckeplein, Hooftstraat, W.M.C. Regtstraat en Groen van Prínstererstraat. In het totaal komen er in de Triangel 17 stadswoningen, 47 appartementen, 9 stadswaningen en er staan 3...
woensdag, 1 februari 2017
Wethouder Gerard van As heeft donderdagmiddag de eerste paal voor het nieuwbouwproject Triangel geboord. Het project - tussen Thorbeckestraat, Hooftstraat, W.C.M. Regtstraat en Groen van Prinstererstraat – is het laatste voor de vernieuwing rond het Thorbeckeplein. In de Triangel worden 23 huurwoningen en 52 koopwoningen gerealiseerd. Hiervan zijn 11 goedkope woningen (koop) en 10 dure...
vrijdag, 27 januari 2017
Klik voor vergroting.
Nog een jaartje geduld en dan is de metamorforse rond het Thorbeckeplein compleet. Een gebied met stadse allure, zegt wethouder Van As. Alphenaar Pieter Verkade, 73 jaar inmiddels, is geboren aan de Aarkade. Zijn vrouw Jeanne Alebregtse (70) groeide op aan de Bloemhofstraat. Daarom is het stel, dat nu ook niet verkeerd woont aan de Groenoord in Alphen, blij binnenkort terug te keren in het...
vrijdag, 27 januari 2017
Klik voor vergroting.
Woningen voor eigen inwoners Wethouder Gerard van As bespreekt met de gemeenteraad de uitbreiding van Alphen-stad. “De meest geschikte locatie is de Gnephoek", vindt de wethouder. “Als Alphen ook na 2025 voldoende woningen wil bouwen voor de eigen inwoners, dan moet nu een locatie worden gekozen!" ALPHEN AAN DEN RUN Wethouder Van As legt uit waarom er nu een...
woensdag, 25 januari 2017
Klik voor vergroting.
"Het is belangrijk om mensen te verleiden en te overtuigen om mee te doen", concludeert dagvoorzitter Pieter Hilhorst. Een groenere gemeente moet je samen bereiken, dat moet dan wel goed tussen de oren zitten. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsconferentie georganiseerd. Maar: “Het is een startpunt!’ ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de agenda staat...
woensdag, 25 januari 2017
Klik voor vergroting.
Gemeenteraad houdt conferentie over verduurzaming Alphense samenleving ALPHEN | Op initiatief van de gemeenteraad was er zaterdag 21 januari in het gemeentehuis een conferentie over verduurzaming van de Alphense samenleving. Raadsleden André de Jeu (Nieuw Elan), Peter Bontekoe (CDA) en Erik van Zuylen (GroenLinks), hebben deskundigen en betrokkenen op het gebied van maatschappelijke...
woensdag, 25 januari 2017
Klik voor vergroting.
ALPHEN | Wethouder Gerard van As kijkt vooruit naar de demograflsche ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande woníngbouwbehoefte op langere termijn. De wethouder voor ruimte ontwikkeling en stedelijk wonen. Gerard van As, constateert dat de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw in Alphen-stad bijna zijn uitgeput. Dit gekoppeld aan de toenemende instroom vanjonge gezinnen uit...
woensdag, 25 januari 2017
Georganiseerd voor en door de gemeenteraad. “Vanuit de gemeenteraad willen wij een lokale kick-off”, leidde André de Jeu de afgelopen zaterdag de Duurzaamheidsconferentie in. “In de wereld zijn allerlei tops, wij hebben vandaag onze eigen lokale top. De vraag is: wat gebeurt er hier in Alphen aan den Rijn allemaal? Vandaag zijn alle lokale koplopers op het terrein van...
dinsdag, 24 januari 2017
“Dit initiatief is heel hard nodig’, meldt raadslid Peter Bontekoe (CDA) aan het begin van de Duurzaamheidsconferentie. “Alphen aan den Rijn moet een voorbeeld worden voor alle gemeenten in dit land. Daarom heeft een aantal raadsleden deze bijeenkomst georganiseerd. Je moet, juist als politieke partijen, goed om je heen kijken voordat je begint met het formuleren van een beleid...
dinsdag, 24 januari 2017
 Nieuw Elan is voorstander van het snel benoemen van de Gnephoek als bouwlocatie voor Alphen-stad. Reden: in 2020 worden de laatste woningen op bestaande locaties in de stad volgebouwd. “Als we daarna woningen willen bouwen voor onze stadsbewoners, dan kan dat niet”, meldt wethouder Gerard van As van Nieuw Elan. “We moeten nu een besluit nemen, want zo’n besluit heeft...
donderdag, 19 januari 2017
Klik voor vergroting.
De gemeente Alphen aan den Rijn ziet de komende jaren een stevige woningbouwopgave op haar afkomen. Ook in de regio Holland Rijnland is de behoefte aan extra woningen groot. Het college start daarom een onderzoek naar mogelijke woningbouwlocaties binnen Alphen aan den Rijn. Vooral de vraag naar woningen in Alphen-stad is urgent. "In de dorpskernen kunnen we de komende jaren vooruit",...
donderdag, 19 januari 2017

Contact

Partijsecretariaat Nieuw Elan
Geja Willems-Deuze
Secretaris a.i.
Laan der Continenten 24
2404WC Alphen aan den Rijn

 

E-mail: info@nieuwelan.nl
of reageer online

Bankrekening
NL96 RABO 0153 2939 26
t.n.v. Politieke Vereniging Nieuw Elan

Kamer van Koophandel
27354476

Volg ons

Help ons!

De Tweede Kamer